Oguglati

Oguglati Oguglati, verovatno se pitate da li i koliko ova reč, glagol, ima veze sa Google-om? Odgovor je delimično potvrdan, ali je isto tako, posmatrajući njegove korene, negativan. Ako posmatramo koren i značenje ove reči, možemo je prevesti i dovesti u vezu sa asocijacijama koje se tiču navikavanja, privikavanja, delimične do potpune neosetljivosti na spolnje …

Oguglati Read More »