Početak

Početak nije obećavao Noć je bila maratonski naporna. Svaki kilometar tame i svaka prolazna merna stanica. Napadi panike su bili česti. Nije stizao ni da ih izbroji. Nekada ih je pratio brojeći pauze izmedju njih, ali sada više ne, pauza gotovo da nije ni bilo. Možda neki dremež u magnovenju, kada ni um više nije …

Početak Read More »